Zajęcia dodatkowe

SENSOPLASTYKA®️

SENSOPLASTYKA®️ TO MARKA ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI W WIEKU OD 0 DO 100LAT. JEJ CELEM JEST WSPIERANIE ROZWÓJU KOMPETENCJI INTRA ORAZ INTERPERSONALNYCH POPRZEZ ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI ORAZ OPARCIE PROCESU TWÓRCZEGO NA PODEJŚCIU COACHINGOWYM. MATERIAŁY SENSORYCZNE NA ZAJĘCIACH SENSOPLASTYKA®️ OPIERAJĄ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA WYKORZYSTANIU BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH. DLATEGO SENSORYKA®️ JEST ODPOWIEDNIA ZARÓWNO DLA NIEMOWLĄT JAK I DZIECI O WIELE STARSZYCH.

SENSOPLASTYKA®️ WPŁYWA NA STYMULACJĘ WSZYSTKICH ZMYSŁÓW. SENSOPLASTYKA®️ WPŁYWA NA OPTYMALNY ROZWÓJ CAŁEGO ORGANIZMU. STYMULUJĄC RECEPTORY WPŁYWAMY NA ROZWÓJ POŁĄCZEŃ NERWOWYCH W MÓZGU. IM JEST ICH WIĘCEJ TYM ” ŁATWIEJ,, NAM SIĘ MYŚLI, TYM SPRAWNIEJ PRZEBIEGAJĄ WSZELKIE PROCESY ANALIZY I SYNTEZY W UMYŚLE ZARÓWNO MAŁEGO JAK I OSÓB DOROSŁYCH.

ZAJECIA SENSOPLASTYKA®️ ODBYWAJĄ SIĘ PO GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA.

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE