Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

TUS – Trening umiejętności społecznych z elementami terapii ręki.

Zajęcie dedykowane dla dzieci, które mają trudności:

  • w nawiązywaniu relacji, z nieśmiałością, lękiem społecznym,
  • zachowaniami impulsywnymi lub agresywnymi, gwałtownymi i nieadekwatnymi reakcjami na sytuacje społeczne w samoregulacji,
  • w adoptowaniu się do zmiennych sytuacji społecznych,
  • w radzeniu sobie z emocjami,
  • w adekwatnej samoocenie,
  • w asertywnej postawie,
  • w koncentracji uwagi,
  • w podporządkowywaniu się zasadom