Opłaty

Wyżywienie

Publiczne  Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA  posiada własną kuchnię. Jedzenie jest smaczne, różnorodne i zdrowe.

Posiłki przygotowywane są w oparciu o normy żywieniowe oraz wytyczne z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

( Dziennik Ustaw z 2015r. poz.35)

WYŻYWIENIE OBEJMUJE: pierwsze i drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek

STAWKA ŻYWIENIOWA DZIENNA 16,00 ZŁ.

 KONTO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PUCHATKOWA KRAINA

       91 9375 0002 1630 0428 3000 0020

  1. Po każdym miesiącu rozliczeniowym, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym należ uiszczać opłaty za wyżywienie dziecka.

  2. Opiekun w tytule przelewu podaje imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki wnoszona jest opłata.

 

Czesne Przedszkole

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 6.30 do 16.30 jest bezpłatny.