O Nas

Publiczne przedszkole PUCHATKOWA KRAINA rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2016r.

Powstało dzięki inwestycji prywatnej – organu prowadzącego. Właścicielami placówki są Państwo: Urszula i Piotr Czyżowicz.

Przedszkole charakteryzuje:  budynek przystosowany pod przedszkole w którym znajdują się, przestronne sale, przystosowane sanitariaty, duży, ogrodzony plac zabaw, własna kuchnia- a wszystko to sprawia, że jest to miejsce przyjazne dzieciom.

Wykwalifikowana kadra dba na co dzień by atmosfera panująca wśród pracowników, jak i w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami była przyjazna, pełna zaufania, by każde dziecko czuło się bezpiecznie i było radosne. Nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje, a w swojej pracy wykorzystuje metody:

Matematykę dziecięca Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Klanzę, Metodę Dobrego Startu, Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

       Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka, stwarzając wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości kreujemy postawy aktywne i twórcze. Rozbudzając zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym uczymy postaw pro aktywnych. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i wzbudzamy pozytywne myślenie i wiarę we własne możliwości. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Pomagamy dzieciom w zrozumieniu własnych uczuć i emocji, wdrażając do zachowań akceptowanych społecznie. Poprzez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym aktywnie promujemy edukację przedszkolną.

Do pobrania

klauzula informacyjna RODO

Kadra

Dyrektor Publicznego Przedszkola  PUCHATKOWA KRAINA

mgr Iwona Sadzik – magister pedagogiki, specjalizacja: psychopedagogika,  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią, terapeuta SI, socjolog- specjalizacja: doradztwo personalne i Public Relations

Organ Prowadzący Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA

Piotr Czyżowicz

mgr Urszula Czyżowicz – magister pedagogiki, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Nauczyciele-wychowawcy grup przedszkolnych:

 

mgr Natalia Laskowska- nauczyciel grupy Kotki (trzylatki), mgr pedagogiki, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Katarzyna Chanecka- pomoc nauczyciela

mgr Monika Słoniec- nauczyciel- wychowawca grupy Delfinki (trzy- czterolatki), mgr pedagogiki, specjalizacja: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kamila Królikowska- pomoc nauczyciela

mgr Paulina Ludwig- nauczyciel- wychowawca grupy Wiewiórki  (czterolatki), mgr pedagogiki, specjalizacja: edukacja elementarna z diagnozą i terapią pedagogiczną

mgr Anna Górska- inspektor ochrony informacji

Nasi specjaliści:

mgr Iwona Sadzik – Oligofrenopedgog, terapeuta SI

mgr Anna Wegnerowska- Zacharzewska- psycholog

mgr Paulina Ludwig- terapeuta SI

mgr Patrycja Domańska- logopeda

mgr Adam Daraż- rehabilitacja

mgr Magdalena Wasiuk- nauczyciel języka angielskiego

Dawid Podoła – nauczyciel zajęć rytmiczno-muzycznych