Kadra

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola  PUCHATKOWA KRAINA

mgr Iwona Sadzik – magister pedagogiki, specjalizacja: psychopedagogika,  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią, terapeuta SI, socjolog- specjalizacja: doradztwo personalne i Public Relations

Organ Prowadzący Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA

Piotr Czyżowicz

mgr Urszula Czyżowicz – magister pedagogiki, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Nauczyciele-wychowawcy grup przedszkolnych:

 

mgr Urszula Czyżowicz- nauczyciel grupy Kotki (cztero-pięciolatki), mgr pedagogiki, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Katarzyna Chanecka- pomoc nauczyciela

Ewelina Szwedo- pomoc nauczyciela

mgr Paulina Ludwig- nauczyciel- wychowawca grupy Wiewiórki  (pięcio-sześciolatki), mgr pedagogiki, specjalizacja: edukacja elementarna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Dorota Staszewska- pomoc nauczyciela

Wioletta Ilczyszyn- pomoc nauczyciela

mgr Anna Górska- inspektor ochrony informacji

Nasi specjaliści:

mgr Iwona Sadzik – Oligofrenopedagog, terapeuta SI

mgr Anna Wegnerowska- Zacharzewska- psycholog

mgr Paulina Ludwig- terapeuta SI

mgr Patrycja Domańska- logopeda

mgr Magdalena Wasiuk- nauczyciel języka angielskiego