Jeżyki

Grupa dzieci 6-7 letnich

Wychowawczyni: mgr Urszula Czyżowicz

Pomoc nauczyciela: Ewelina Szwedo

Aktualności grupy Jeżyków