• 201 371 551
 • ul.Plac strażacki 10, Goleniów
 • 501 371 551
 • biuro@puchatkowakraina.pl
 • biuro@puchatkowakraina.pl

Opis przedszkole

Misja przedszkola

 

„Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie,

na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.”

 

              Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka, stwarzając wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości kreujemy postawy aktywne i twórcze. Rozbudzając zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym uczymy postaw pro aktywnych. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i wzbudzamy pozytywne myślenie i wiarę we własne możliwości. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Pomagamy dzieciom w zrozumieniu własnych uczuć i emocji, wdrażając do zachowań akceptowanych społecznie. Poprzez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym aktywnie promujemy edukację przedszkolną.

 

Powiedz mi, a zapomnę,


pokaż, a zapamiętam,


pomóż wziąć udział,


a zrozumiem”
                                                              Konfucjusz

          Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb. 

 

 

Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA funkcjonuje od 01.09.2016r.

SALE- posiada trzy przestronne sale dydaktyczne dla każdej grupy, wydzielone oddzielnie sanitariaty, salę zajęć korekcyjno-logopedycznych oraz gabinet psychologa.

PLAC ZABAW- przestronny, w pełni ogrodzony plac zabaw daje możliwości do codziennej zabawy na świeżym powietrzu, w przyjemnym i bezpiecznym otoczeniu.  

KUCHNIA- wyśmienita, smaczna kuchnia, gdzie posiłki przygotowywane są na bieżąco według potrzeb dzieci gwarantuje odpowiedni dobór produktów, właściwą wartość energetyczną i odżywczą oraz sprzyja wyrabianiu dobrych nawyków żywieniowych. Organizacja posiłków zabezpiecza równomierną podaż energii w ciagu dnia i odpowiada na potrzeby dziecka. Dzieciom podawane jest I i II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

KADRA- przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. 

ZAJĘCIA- prowadzone są w oparciu o metody:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwiajającego Weroniki Sherborne,
 • Pedagogika Zabawy Klanza
 • Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Elementy Logorytmiki

 

Zajęcia dodatkowe- programy wspomagające:

 • MAŁY KUCHARZ
 • MAŁY ARTYSTA- ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE I ORIGAMI
 • POZNAJEMY ZAWODY
 • ZAJĘCIA TANECZNE
 • ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

           Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują z sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

 

 

Kontakt

Publiczne Przedszkole
PUCHATKOWA KRAINA

ul. Plac strażacki 10 (osiedle Helenów)
72-100 Goleniów

tel. 501 371 551
biuro@puchatkowakraina.pl

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do odwiedzenia naszej placówki.

Biuro czynne od 9:30 do 15:00.

Publicze Przedszkole
PUCHATKOWA KRAINA

czynna jest w godzinach 6.30-16.30

Dostępność Dyrektora

mgr Iwony Sadzik

PONIEDZIAŁEK 9.30-14.00

ŚRODA 9.30-14.00

PIĄTEK - PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 

© 2016 Przedszkole Publiczne Goleniów Puchatkowa Kraina.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: PROMOPOINT.pl