• 201 371 551
 • ul.Plac strażacki 10, Goleniów
 • 501 371 551
 • biuro@puchatkowakraina.pl
 • biuro@puchatkowakraina.pl

Praca przedszkola w dniach 25.03-10.04.2020

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PUCHATKOWA KRAINA BĘDZIE ZAMKNIĘTE W DNIACH 25.03-10.04.2020

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizuje sie realizację zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w tym celu wychowawcy grup będą się z Państwem kontaktować maliowo lub telefonicznie. Zachęcamy do współpracy. Przesyłane materiały stanowić będą sugestię do pracy. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zaangażowanie, jednocześnie zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy jaką wykonujecie Państwo w domu z pociechami i dlatego chcemy was wesprzeć pomysłami.

 

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.

Edukacja przedszkolna

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Zadania nauczycieli

Utrzymywanie kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatorów, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Największym wrogiem dziecka jest nuda. Nauczyciele będą zatem proponiwać jakie można zastosować działania, by dziecko mogło przejawiać ukierunkowaną aktywność, sprzyjającą jego harmonijnemu rozwojowi.

W tm celu wykorzystają

 1. stronę internetową przedszkola

 2. komunikatory, profile przedszkoli,

 3. kontakt telefoniczny, np. z wybranymi osobami z rady rodziców.

 4. inne formy kontaktu - osobiste maile

Udostępniane będą  rodzicom:

 1. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

 2. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci z jego grupy, adekwatną do realizowanego programu;

 3. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

 4. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.

 

 

Rodzicu

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli
i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

Liczymy na Państwa sugestie i odzew.

z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

mgr Iwona Sadzik

Kontakt

Publiczne Przedszkole
PUCHATKOWA KRAINA

ul. Plac strażacki 10 (osiedle Helenów)
72-100 Goleniów

tel. 501 371 551
biuro@puchatkowakraina.pl

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do odwiedzenia naszej placówki.

Biuro czynne od 9:30 do 15:00.

Publicze Przedszkole
PUCHATKOWA KRAINA

czynna jest w godzinach 6.30-16.30

Dostępność Dyrektora

mgr Iwony Sadzik

PONIEDZIAŁEK 9.30-14.00

ŚRODA 9.30-14.00

PIĄTEK - PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 

© 2016 Przedszkole Publiczne Goleniów Puchatkowa Kraina.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: PROMOPOINT.pl