Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego rodzice kandydatów,  którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie w terminie do 19.04.2021r muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (druk do pobrania tutaj: Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego) lub w siedzibie przedszkola.

Potwierdzenie woli można złożyć w siedzibie przedszkola lub mailowo: biuro@puchatkowakraina.pl

Termin złożenia oświadczenia jest nieprzekraczalny, brak złożenia oświadczenia powoduje, iż dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.